Home Kỹ Năng Sống Cho Mọi Người Ý nghĩa kẻ đánh cắp thời gian – Sự chần chừ