Home Nhịp sống Vô cảm, bệnh ‘mạnh ai nấy sống’ thời hiện đại