Home Truyện Ngắn Chuyện Người Vợ, Cô Thư Kí Và Bát Súp Gà